Category Archives: Uncategorized

Projecte Universitat al barri

Martinet 5

A la societat actual  la informació i el coneixement té un paper clau pel desenvolupament de les persones i de la societat. La ciència, la tècnica desenvolupa a cada moment instruments tècnics que permeten donar resposta a problemàtiques que fa unes dècades era impensable arribar.

Aquests avenços no arriben a totes les persones per igual i sovint es produeix un fractura entre un sector de la població que posseeix les claus dels recursos i les possibilitats que proporcionen aquests avenços i una gran part de la població que ho contempla com a espectadors o bé un altre part molt important que és totalment desconeixedora de les dinàmiques  i les possibilitats de la ciència i els nous coneixement i el que és més greu tampoc poden arribar a tenir el beneficis que aquests poden aportar.

Per altra banda hi ha una font de coneixements que no bé del treball acadèmic o de recerca científica sinó dels coneixement dels que hem anomenat cultura popular. De vegades aquesta ha estat menys tinguda. Però bona part dels coneixements més útils per la nostra vida quotidiana venen d’aquesta cultura.

El projecte Universitat al barri es situa en l’escletxa aquests coneixements que hem descrit . Per una banda el coneixement científic i acadèmic i per altra el que ve de la cultura que fan les persones i la societat en el seu dia a dia. I el que pretén es acostar aquests coneixements i provocar una confrontació productiva i enriquidora pels participants en el projecte.

Per una banda persones dels pobles i barris en els que treballem formularan preguntes, expressaran les seves inquietuds, faran explicita les seva curiositat per temes que són importants per la seva vida i per altra estudiants universitaris intentaran donar una resposta a partir dels coneixements de la ciència. No es busca només una dinàmica de divulgació de la ciència. Es busca la confrontació, el debat aquests coneixements amb la realitat de les persones del territori. Així els joves també es retrolimenten en el camp del coneixement.

Però el projecte no es planteja com un programa d’extensió dels coneixements acadèmics sinó com un procés de participació dels estudiants i de les persones del barri per trobar respostes a temes clau, significatius.

A més aquesta interacció actua com a element d’apoderament tant pels joves universitaris que realitzen una activitat pràctica que els permet posar en joc els seus coneixements com per la gent del barri que troba l’espai per conèixer nous continguts i contrastar-los amb la seva cultura.

Plantejem el programa con una eina de intercanvi recíproc que permet reforçar a la persona del territori amb més mancances i així esdevenir una eina d’inclusió. Ampliant els seus coneixements  té més recursos per adaptar-se a les condicions de la societat actual i donar respost als nous reptes que se li poden plantejar. Treballar per la inclusió social vol dir que les persones en risc d’exclusió sovint ha de reformular el rol social que juguen en el seu entorn i en la societat en general.

També xarxes, entitats i persones del territori són convidades a participar en el projecte per definir les prioritats, participar en el procés i elaborar propostes.

Parlem de barris amb dones i homes de procedència molt diversa, amb problemàtiques i vivències que aporten perspectives que enriqueixen el debat i la formulació de propostes. I aquest procés que podrien fer de forma individual a través dels mitjans de comunicació les xarxes o altres procediments volem que es realitzi col•lectivament  i així s’amplifica la seva repercussió social.

Sigui quina sigui la situació de les persones el projecte pretén crear un foro, un espai públic on tothom pot fer la seva aportació i conèixer la dels altres.

Unes estudiants universitàries participants en el projecte deien: “vam entendre que el compartir, aprendre dels altres, conèixer que tots estem dins el mateix llindar de la vida, tenim vides molt semblants, i només varien els contexts de cadascú”. I les participants expressaven que des d’un primer moment els va impactar l’activitat i va despertar gran interès i ganes de col·laborar de totes les dones.

Amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya