1999 – 2000

Taller d’Història de Pallejà “Nuestra Historia”

El “Taller d’Història de Pallejà” és un grup d’estudiants de l’etapa instrumental de l’Aula de Formació d’Adults de Palleja, i pels professionals que han treballat a l’escola durant els últims cursos. L’objecte del seu treball va ser elaborar un reconeixement de la història recent a partir de les histories personals dels integrants del propi “taller”, per a poder-ho compartir i transmetre a diferents grups de persones interesades i molt especialment a les seves families i coneguts.

Des de gener del 1996 es van reunir una vegada al mes, aproximadament, durant els periodes escolars. Les sessions de treball, en les que han participat entre 17 i 25 estudiants, duraven una hora i mitja o dues hores i s’enregistraven en audio. Es va procurar que cadascuna d’elles giri en torn a un tema sobre el que poguessin explicar els seus records. També s’ha buscat confrontar el passat amb el present, per a reflexionar sobre tot allò que s’ha guanyat o perdut amb els canvis.

El resultat de tot aquesta treball és el llibre “Nuestra Historia – Taller de Historia de Pallejà“, publicat per l’editorial Diálogos i coordinat per Pedro Molina, membre de Saó. La selecció dels textos per a donar forma al llibre ha estat temàtica. Els capítols segueixen la seqüència d’etapes o edats de la vida. Molts temes es van haver de deixar fora, i esperem poder publicar-los en el futur.

Elaboració d’un dossier d’experiències i recursos en educació i democràcia en el camp de l’educació d’adults

La tasca educativa per la democracia implica el tractament dels continguts, coneixements, activitats, propis de la cultura democràtica, però tambe la pràctica de la democracia en tots els àmbits de l’educació.

Democracia significa donar lloc preeminent als participants, on tan sols de paraula sinó amb estructures, mecanismes i accions que facin possible una participació en la presa de decisions, en la orientació i gestió de les accions educatives de les que som els primers implicats.

Democracia significa respecte per al paper dels docents i tots els educands sense distinció de nivels professionals, de contractació, de permanència/continuitat… i significa que aquests practiquuin les propostes de la cultura democràtica.

També suposa obrir les portes de l'”escola” als actors socials implicats. Volem dir la porta gran, però no la de les ceremonies. Es tracta d’obrir la porta d’entrada en allò quotidià, i amb l’esquema que ens imposa la democracia real als promotors, als agents socials (empreses, sindicats, associacions), a la comunitat, a les persones sensibilitzades per l’educació i per la millora de la societat.

De la mateixa manera, vol dir que l’escola tingui una presència a l’entorn de manera que l’acció educativa també es converteixi en acció efectiva per la transformació del mitjà social. L’acció educativa no només ha de projectar les seves activitats cap al mon laboral o sociocultural, sino que també ho ha de fer en el mitjà social, obrint-se a tot allò que en ell es realitzi i que pgui estar interconnectat amb el subjecte de l’acció educativa.

Partint d’aquesta base hem escollit algunes de les moltes experiències que s’han desenvolupat en el nostre entorn en els últims 25 anys d’educació de persones adultes.

Hem volgut escollir experiències de sectors molt diversos però prioritzant els que es troben en el marc de l’educació popular, que ha tingut, i té, i esperem que segueixi tenint, un paper decisiu en la consecució d’una cultura democràtica i d’integració social i el desenvolupament de totes les persones i grups socials.

Clica aquí si vols descarregar en el teu ordenador el dossier d’experiències i recursos

4a Escola d’Estiu

La proposta de Saó per a l’escola d’estiu de l’any 2000 sorgeix de la necessitat de reflexionar sobre l’educació i la formació en espais oberts al món de la cultura, la societat i l’economia.

D’aquesta manera volem subratllar la importància d’una connexió entre la formació de persones adultes i el món social i polític, especialment tenint en compte aquells qui provenen d’una situació d’integració cultural menys afavorida. D’altra banda, considerem que és necessari complementar la formació tècnica dels cursos especialitzats per a que puguin contribuir al creixement cultural de professors i participants, a més de desenvolupar habilitats tècniques.

Del 3 al 12 de juliol vam proposar uns espais de participació i d’acció que abracen diferents aspectes de la societat, la cultura, l’art, la pedagogia, la política de l’educació… Cadascú podia escollir aquells aspectes que valorés com a més necessaris o que despertaven la seva curiositat.

Els espais, a part de tractar temes diversos, també es desenvolupen amb modalitats i objectius diferents. Durant aquests deu dies d’Escola d’Estiu s’organitzen conferències, exposicions, tallers, taules rodones, visites a llocs d’interès de la ciutat i jornades. Respecte els objectius, la reflexió és el principal centre d’interès, i en alguns casos ens concentrem en l’experiència.

Per això vam treballar per fer possible la trobada entre diferents professionals de l’educació i de la formació, creant un espai de participació i acció que ens ofereixi l’ocasió per aprendre els uns dels altres.

Clica aquí si vols descarregar en el teu ordenador el programa de la 4a Escola d’Estiu

Jornades sobre el paper de l’educació en presència social de les dones

A molts àmbits de la nostra vida social les dones estem començant a tenir una visibilitat social que durant molt de temps ens ha estat negada. I aquest no ha estat un procés fàcil. D’altra banda, pensar que el grau d’assoliment d’igualtat entre homes i dones és suficient o acceptable és només un miratge. El pes d’un model social basat en l’autoritat dels homes sobre les dones és encara molt important. Pensar que les lleis o les disposicions oficial que declaren la igualtat ja significa l’assoliment d’aquesta és com a mínim una ingenuitat. Sovint la declaració de la igualtat és senzillament una estratègia que nega les evidents diferències e imposa el model subjacent.

A la societat actual encara la visibilitat de les dones en molts aspectes de la vida social és amagada. A la salut, l’educació la política, , .. i mots altres àmbits les dones tenen papers destacas que són invisibles i per tant no reconeguts. Però la situació va més lluny que tot això i totes i sabem que les pràctiques discrimitaries i lesives continúen produïnt-se.

La nostra associació amb la col.laboració de persones i entitats pretenem abordar aquesta situació des de l’ambit d’actuació que ens és propi la formació i l’educació permanent.

A l’educació hi ha una preponderància de dones que exerceixen com a professionals, el treball quotidià de l’educació a l’àmbit domèstic i fins i tot al social és portat amb una més gran implicació per part de les dones, les joves i dones adultes en moltes activitats són majoritàries en les activitas de formació, … malgrat tot continúen sobresortint els models amb una imprompta típicament masculina, els homes ocupen bona part dels llocs de decisió, els programes educatius obliden temes, problemàtiques, característiques de les dones, …

Hem abordat aquest tema des de l’àmbit socioeducatiu i especialment a l’àmbit de la formació de les joves i de les dones. Volem incidir en una sensibilització social de manera que l’educació a tots els seus nivells , des dels zero anys fins als darrers moments de la vida contempli l’especificitat que aporta la diferència sexual com un valor que ens enriqueix, com una possibilitat de diàleg, com un element indispensable per a una construcció social plena. I ho fem amb les eines de les que disposem: la informació, el debat, la formació.

Pensem que la ciutat, l’entorn local és l’ambit idoni per desenvolupar aquesta tasca de sensibilització. Volem incidir en els projectes educatius de ciutat tant en els que es formulen explicitament com en els que resten implícits, perque contemplin també aquesta vessant.

La importància del treball educatiu de la relació no es limita a l’aula, s’estén a la ciutat sencera. La ciutat ha de tenir en compte el tema des d’un punt de vista transversal, en les seves institucions, en els projectes que desenvolupen, en els seus missatges… en totes les activitats que realitzi. La convivència és un dels elements clau de la societat actual. Les activitats que ens proposem tenen com a base aquestes dues vessants, per una banda el tractament educatiu del tema, centrat en el debat com a motor de canvi d’actituds, i per altra banda la difusió i sensibilització social a l’entorn d’aquestes temes.

Les accions que hem realitzat incideixen en un dels reptes contemporanis més importants: la convivència entre homes i dones. Plantejar aquestes relacions des de l’educació significa posar-les en discussió per construir i anar escollint la societat que volem, utilitzant aquesta diferència com a fonament d’una educació innovadora i transformadora.

Entenem que cal detectar quines són les necessitats en aquest àmbit de treball i provocar un debat social principalment amb els secotrs socials en els que existeix una conciènciació més reduIda i també formular propostes de activitats formatives i d’accions que permetin que l’autoritat de les dones a l’educació sigui real a tots els àmbits de treball i decisió.

Els objectius específics han estat:

1.Promoure un debat entorn al tema del projecte.
2. Cercar propostes innovadores de incidència en aquest àmbit de treball.
3. Sensibilitzar a mares, pares, joves, educadores i educadors de l’aportació de la diferència entre dones i homes.
4. Difondre entre la població interessada, noves perspectives des de les que abordar el tema de la convivència i les relacions
5. Desenvolupar la col.laboració de diferents entitats educatives i socials en temes que que hem treballat

Clica aquí si vols descarregar en el teu ordenador el programa de les Jornades

Jornades d’Educació i Presons

L’objectiu del Projecte Sócrates és dur a terme diverses iniciatives que contribueixin a fomentar la participació efectiva en l’entorn social i polític, en el marc de la formació de persones adultes.

Amb aquest seminari, ens vam apropar al medi penitenciari perquè entenem que la democràcia plena ha de perseguir la integració de totes les persones i oferir espais de participació a tots, sense exclusió.

El treball educatiu a la presó és una eina important per recollir la veu de les persones, i esbrinar les seves inquietuds i necessitats per tal de desenvolupar qualsevol tasca que es pretengui educativa.

Per articular processos educatius des d’un punt de vista democràtic i participatiu cal vèncer la inèrcia d’una institució tancada.

Clica sobre les imatges si les vols veure més grans

És per aquest motiu que vam organitzar aquestes jornades sobre l’acció educativa en el medi penitenciari, perquè vam creure necessària una reflexió, on tinguin cabuda les opinions de totes les persones implicades: interns i internes, educadors, mestres, psicòlegs, pedagogs…, i altres persones sensibilitzades, tant de l’àmbit de la justícia com d’altres sectors socials.

Clica aquí si vols descarregar en el teu ordenador el programa de les Jornades

Llibre “Caminos hacia la democracia”

Clica aquí si vols descarregar en el teu ordenador el llibre del Projecte Sócrates

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s